Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
5/5 - (3 bình chọn)

Hiện nay, vấn đề đề nhà đất chưa có sổ đỏ đang ngày càng trở nên phổ biến. Đó cũng là nỗi lo mà nhiều người đang có. Bởi lẽ họ không thể chắc chắn rằng đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không? Hay hơn nữa là việc chia tài sản thừa kế sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nếu bạn cũng có thắc mắc thì cũng xem một số quy định dưới bài viết này.

Đất chưa có sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hay còn được biết đến là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Là cơ sở, là chứng thư pháp lý để Nhà nước có thể xác minh quyền lợi hợp pháp của người sở hữu đất đó. Vì vậy đây được xem là loại giấy tờ vô cùng quan trọng mà bất cứ người sở hữu nhà đất nào đều phải có. 

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Tìm hiểu Đất chưa có sổ đỏ là gì?

Đất chưa có sổ đỏ có nghĩa là đất vẫn chưa được Nhà nước xác mình quyền sử dụng, quyền sở hữu cho người sở hữu. Rất nhiều vấn đề có thể xảy ra nếu đất của bạn là loại đất chưa có sổ đỏ trong tay. Do vậy, đất chưa có sổ đỏ rất khó khăn trong việc chứng minh hay làm căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Ngoài ra có khó trong việc xác định nghĩa vụ và hạn chế trong các việc thực hiện các giao dịch tại đất đó. 

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không?

Việc lập di chúc và để lại thừa kế quyền sử dụng đối với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra khá phổ biến. Các cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt và phân chia tài sản của mình. Vấn đề để lại tài sản của mình cho người thừa kế phải theo quy định của Pháp luật. Người được nhận di chúc sẽ được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo Pháp luật quy định. 

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không?

Di chúc thường được lập thành văn bản, nếu không thể lập thành văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Di chúc văn bản bao gồm: di chúc có người làm chứng; di chúc không có người làm chứng; di chúc có công chứng; di chúc có chứng thực. Theo như quy định trên thì người sử dụng đất có quyền để lại quyền sử dụng đất theo di chúc và Pháp luật. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp đều thực hiện để lại quyền sử dụng đất theo di chúc văn bản có công chứng, chứng thực.

Như vậy, chỉ trong trường hợp thừa kế theo di chúc bằng văn bản mà có công chứng, chứng thực mới cần phải có sổ đỏ. Trong trường hợp đất chưa có sổ đỏ thì người sử dụng đất vẫn có thể làm di chúc. Và làm hình thức di chúc bằng văn bản không có người làm chứng hoặc di chúc văn bản có người làm chứng. 

Đất chưa có sổ đỏ có làm được di chúc và chia thừa kế hay không?

Đối với loại đất chưa có sổ đỏ, người sở hữu vẫn có quyền lập di chúc và chia thừa kế. Việc có hay không có sổ đỏ cũng chỉ ảnh hướng đôi chút đến việc lập di chúc của người sở hữu. 

Điều kiện để lập di chúc và chia thừa kế

Để có thể làm được điều đó cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Đất có Giấy chứng nhận, trừ các trường hợp được quy định riêng;
 • Đất không xảy ra tranh chấp;
 • Đất có Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Đất trong thời hạn sử dụng
Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Điều kiện để lập di chúc và chia thừa kế

Theo nguyên tắc thì chỉ khi đất có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng thì đất đó mới có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sở hữu. Trong đó sẽ bao gồm quyền để lại di sản thừa kế. Tuy nhiên, đối với đất chưa có Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi quyền sử dụng đất đã được xác định là di sản thì vẫn được chia di sản thừa kế. 

>>> Đất 50 năm có làm được sổ đỏ không? Điều kiện và thủ tục để cấp sổ đỏ

Di sản thừa kế khi được chia thừa kế với đất không có sổ đỏ

Theo luật quy định, quyền sử dụng đất được xác định là di sản như sau:

– Đất do người đã mất để lại và có Giấy chứng nhận

– Đất do người mất để lại và có 1 trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.

– Đất do người mất để lại không có giấy tờ Chứng nhận hay giấy tờ về quyền sử dụng đất. Tuy nhiên có các di sản là nhà ở, vật kiến trúc gắn liền với đất đó. Di sản thừa kế sẽ được chia theo 3 trường hợp sau:

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Di sản thừa kế khi được chia thừa kế với đất không có sổ đỏ
 • Đương sự có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền xác nhận là đất hợp pháp. Nhưng chưa kịp cấp Giấy chứng nhận, tòa án giải quyết chia di sản theo tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất đó. 
 • Đương sự không có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Nhưng có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền biết rõ đất đó không vi phạm quy hoạch. Thì sẽ được giao cho Tòa án giải quyết chia di sản theo tài sản gắn liền với đất.
 • UBND cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là không hợp pháp. Di sản các các tài sản không được phép tồn tại ở đất đó. Tòa án sẽ giải quyết tranh chấp bằng các tài sản trên đất đó. Nếu có tranh chấp xảy ra trên đất đó không có giấy tờ chứng nhận. Tòa án giải quyết theo đúng quy định được Pháp luật đề ra.

Cách chia tài sản thừa kế là đất khi không có sổ đỏ

Đối với đất chưa có sổ đỏ thì vẫn được chia thừa kế theo di chúc. Bên cạnh đó còn có thể để lại thừa kế theo Pháp luật. Theo quy định của Pháp luật, các cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Di chúc để lại tài sản của mình cho người được thừa kế. Người thừa kế được hưởng di sản theo 2 cách là theo di chúc hoặc theo Pháp luật.

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Người thừa kế được hưởng di sản theo 2 cách là theo di chúc hoặc theo Pháp luật

Theo di chúc: Các di sản thừa kế theo di chúc được chia theo ý nguyện của người lập di chúc. Theo quy định trong di chúc phân chia như thế nào. Thì người được thừa kế phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ như vậy. 

Theo Pháp luật: Trường hợp không lập di chúc thì các di sản thừa kế sẽ được chia theo quy định của Pháp luật được quy định trong Bộ luật dân sự 2015.

Những thủ tục thừa kế của người thừa kế theo di chúc đất chưa có sổ đỏ

Như đã nói bên trên, di chúc cần phải được lập thành văn bản. Nếu không lập văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Di chúc văn bản

Đối với đất chưa có sổ đỏ thì lập di chúc bằng văn bản có 2 trường hợp: có người làm chứng và không có người làm chứng.

Cách 1: Người muốn lập di chúc mang theo các giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hay sở hữu tài sản. Sau đó đến UBND cấp phường/xã, hoặc văn phòng công chứng để có thể làm văn bản lập di chúc.

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Người thừa kế được thừa kế theo Di chúc văn bản

Cách 2: Người muốn lập di chúc cũng có thể viết tay hoặc đánh máy di chúc. Nhưng đảm bảo phải có ít nhất 2 người làm chứng. sau đó người lập di chúc cũng cần phải ký tên, điểm chỉ vào đó. Phải làm trước sự chứng kiến của người làm chứng. người làm chứng cũng xác nhận bằng cách ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc đó.

Cách 3: Người muốn lập di chúc cũng có thể viết tay hoặc đánh máy bản di chúc và không cần người làm chứng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. 

Di chúc miệng

Loại di chúc này được xem là hợp Pháp nếu đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: Trường hợp tính mạng của người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa. Không còn khả năng lập di chúc bằng văn bản được.

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không và chia thừa kế ra sao?
Người thừa kế được thừa kế theo Di chúc miệng

Thứ hai: Người muốn lập di chúc miệng thể hiện được ý chí cuối cùng trước mặt ít nhất có 2 người làm chứng. Và sau đó được những người làm chứng ghi chép lại, cùng nhau ký tên hoặc điểm chỉ. Với thời hạn là 5 ngày, sau khi người muốn lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng. Thi di chúc được người làm chứng ghi chép lại đó phải được công chứng hoặc chứng thực. 

Kết luận

Bài viết trên đây đã tư vấn cũng như giải đáp những thắc mắc của nhiều người. Từ việc đất chưa có sổ đỏ có làm được di chúc không. Cho đến việc chia di sản thừa kế ra sao. Hy vọng qua bài viết trên bạn cũng đã có thêm nhiều thông tin cho mình. Nếu còn nhiều vấn đề chưa thật sự rõ ràng bạn có thể nhờ đến các doanh nghiệp luật sư. Từ đó sẽ đảm bảo được mọi quyền lợi của bản thân.

Truy cập chuyên mục TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN của NhatNamGroups để khám phá thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé!

Có thể bạn sẽ quan tâm:

>>> Đất ao có làm được sổ đỏ không? Điều kiện và thủ tục để được cấp sổ đỏ

  Tham khảo các gói đầu tư sinh lợi an toàn TẠI ĐÂY hoặc liên hệ HOTLINE: 028 9996 9999 - 0981 44 9999

  Hợp tác Đầu tư cũng Nhật Nam

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY