Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò và chức năng trên thị trường

Mỗi doanh nghiệp ra đời, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các doanh nghiệp, trình độ quản lý tài chính. Muốn phát triển bền vững, thì các doanh nghiệp phải làm chủ. Và dữ liệu được trước những sự thay đổi của môi trường để dễ dàng thích nghi với nó. Khi đó, quan hệ tài chính của doanh nghiệp được thể hiện rất phong phú và đa dạng. Dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu về tài chính doanh nghiệp là gì? Các chức năng và vai trò của nó.

Trước khi đến với khái niệm về tài chính doanh nghiệp, bạn nên hiểu được đầu tư tài chính là như thế nào? các hình thức đầu tư và thị trường đầu tư tài chính mới nhất trong năm 2021 thì hãy xem ngày link dưới đây.

>>>> Xem thêm: Đầu tư tài chính an toàn, tổng hợp thông tin về thị trường tài chính năm 2021

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cần phải có một lượng tài sản phản ánh.

Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ được dùng để mô tả cho những công cụ; công việc quan trọng trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đó. Để đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là gì
Tìm hiểu khái niệm tài chính doanh nghiệp

Vị trí của tài chính doanh nghiệp

 Nếu xét trên phạm vi một đơn vị sản xuất kinh doanh thì tài chính doanh nghiệp là công cụ quan trọng nhất. Để quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình sản xuất. Vì vậy nó có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy quả trình sản xuất  phát triển.

Vị trí của tài chính doanh nghiệp
Vị trí của tài chính doanh nghiệp trên thị trường

 Nếu xét trên một góc độ hệ thống tài chính của nền kinh tế quốc dân. Thì tài chính doanh nghiệp được coi là một bộ phận của hệ thống tài chính. Nó có tính cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nước. Thông qua mạng lưới tài chính doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện các chức năng quản lý vĩ mô. Để điều tiết nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật.

Sau khi đã nắm được sơ lược về tài chính của doanh nghiệp, chúng ta nên hiểu thêm các đặc điểm và loại hình hoạt động của chúng để lựa chọn được loại hình phù hợp với bản thân rồi sau đó đầu tư vào.

>>>Chi tiết ở đây: Đặc điểm và loại hình hoạt động của công ty tài chính 

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp phải tự lo nguồn lực tài chính của mình. Và phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của mình. Phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính đã huy động. Vì vậy tài chính của doanh nghiệp có các Vai trò sau đây:

Là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính

Để thực hiện mọi quá trình sản xuất kinh doanh trước hết mọi doanh nghiệp phải có một yếu tố tiên đề đó là vốn kinh doanh. Trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp trước đây. Vốn của doanh nghiệp nhà nước được nhà nước đầu tư gần như toàn bộ. Vì lí do này vai trò của khai thác thu hút vốn không được đặt ra như một nhu cầu cấp bách có tính sống còn đối với doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính
Là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính

Việc thu hút, khai thác đảm bảo vốn cho kinh doanh đối với doanh nghiệp trở lên hết sút thụ động. Cơ chế phân bổ bao cấp vốn của nhà nước chỉ được thu hẹp trên 2 kênh là ngân sách và ngân hàng nhà nước. Điều này đã thủ tiêu tính chủ động của doanh nghiệp. Mặt khác lại tạo ra sự cân đối giả tạo về cung cầu trong nền kinh tế.

Đây là lý do chủ yếu giải thích tại sao trong thời kỳ bao cấp lại vắng mặt thị trường vốn. Chuyển sang nền kinh tế thị trường đa thành phần các doanh nghiệp  chỉ còn là một bộ phận. Cùng song song tồn tại trong cạnh tranh cho việc đầu tư phát triển những ngành nghề mới. Nhằm thu được lợi nhuận cao, đã trở thành động lực và là một đòi hỏi bức bách đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh

Vai trò kích thích hoặc điều tiết của tài chính doanh nghiệp được thể hiện đậm nét nhất ở việc tạo ra sức mua hợp lý. Để thu hút vốn đồng thời cũng phải xác định giá bán hợp lý khi phát hành cổ phiếu, bán hàng hóa, dịch vụ.

Bằng việc xây dựng giá mua, giá bán hợp lý sẽ có tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh. Vốn được quay vòng nhanh, khả năng sinh lời lớn.

Tài chính doanh nghiệp Là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh
Là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh

Khả năng kích thích sản xuất và điều tiết sản xuất kinh doanh của tài chính doanh nghiệp cũng có thể phát huy tác dụng. Ngay trong quá trình điều hành sản xuất. Thông qua các hoạt động phân phối thu nhập giữa các hội viên góp vốn kinh doanh. Phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện các hợp đồng kinh tế về mua bán hàng hóa hoặc thanh toán với bạn hàng.

Có vai trò trong việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả

Việc tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm có hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Yêu cầu của các quy luật kinh tế đã đặt ra trước mắt của mỗi doanh nghiệp những chuẩn mực hết sức khắt khe.

Sản xuất phải bán những sản phẩm mà thị trường cần. Và chấp nhận chứ không được bán cái mình có. Để đáp ứng nhu cầu này người quản lý doanh nghiệp phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả.

Là công cụ hiệu quả để kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải phản ánh. Thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông qua các chỉ tiêu như: hệ số nợ; hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn; cơ cấu thành phần vốn.

Tài chính của doanh nghiệp là công cụ hiệu quả để kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Là công cụ hiệu quả để kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua tất cả những thứ đó có thể biết được tình trạng tốt hay xấu của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để sử dụng có hiệu quả công cụ kiểm tra tài chính. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán. Xây dựng các chỉ tiêu thích hợp, duy trì nề nếp chế độ phân tích tài chính của doanh nghiệp.

 Chức năng của tài chính doanh nghiệp 

Tạo vốn và luân chuyển vốn: Là để bảo đảm vốn hoạt động của doanh nghiệp luôn có đủ và ổn định. Đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

Phân phối lại thu nhập: Nhằm cân đối lại nguồn vốn cho hợp lý, biết cách sử dụng đồng tiền lời sao cho có hiệu quả nhất. Qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm tra giám sát quá trình luân chuyển vốn: Nhờ có chức năng này mà bộ phận tài chính doanh nghiệp có thể đưa ra được các đề xuất thích hợp. Tới người quản lý công ty liên quan đến các vấn đề nâng cao tính hiệu quả trong việc kiểm soát đồng vốn.

Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp phải tôn trọng pháp luật: Mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp từ khâu lập các dự án tài chính. Đến khâu tổ chức thực hiện các dự án đều phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

Tài chính doanh nghiệp tổ chức theo nguyên tắc quản lý có kế hoạch: Mọi hoạt động tài chính từ khâu huy động vốn đến khâu sử dụng vốn. Đều phải được lập kế hoạch cụ thể, bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn.

Tài chính doanh nghiệp tổ chức phải hoạt động có hiệu quả: Bộ phận tài chính doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả. Thì mới tác động tích cực đến các hoạt động khác của doanh nghiệp. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu chi của doanh nghiệp đó.

Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp

Nội dung của tài chính doanh nghiệp

Trước khi đi vào tìm hiểu về nội dung của Tài chính doanh nghiệp. Ta cần phải biết là một nhà quản trị tài chính thì bạn phải đưa ra những quyết định giá. Tìm hiểu vai trò và mục đích của việc nghiên cứu tài chính doanh nghiệp.

Lập kế hoạch đầu tư

Đây là quá trình lập kế hoạch và quản lý các dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính cần phát hiện ra các cơ hội đầu tư Có khả năng đem lại thu nhập nhiều hơn chi phí tài trợ cho việc thực thi hoạt động đầu tư đó. Một cách cụ thể, nhà quản trị phải lên được kế hoạch mua sắm, chi tiêu cho dự án. Không chỉ bao gồm những chi tiêu ban đầu mà cả các chi tiêu trong suốt quá trình thực hiện dự án. Phải dự tính được những thay đổi trong chi phí. 

Đồng thời, nhà quản trị phải dự tính được doanh thu, lợi nhuận trong suốt vòng đời của dự án. Điểm quan trọng nhất là qua đó phải xác định được thời điểm diễn ra các luồng tiền vào ra doanh nghiệp. Giá trị của các luồng tiền đó cũng như những rủi ro gắn với các luồng tiền. Trên cơ sở đó đánh giá được mức sinh lời của dự án. Cũng như có các biện pháp quản trị thích hợp. Nhằm kiểm soát rủi ro để có được những luồng tiền đúng như dự tính cả về giá trị lẫn thời điểm.

Xác định cấu trúc vốn tài trợ

Đây là quá trình xác định cách thức để doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn đầu tư dài hạn cũng như quản lý nguồn vốn đó. Nguồn vốn huy động của doanh nghiệp cho các dự án đầu tư dài hạn. Tồn tại dưới hai dạng: vốn góp của các cổ đông và vốn vay. Nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính ở đây là phải xác định được cấu trúc vốn huy động. Sao cho vừa đảm bảo giảm thiểu chi phí huy động, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp đồng thời vẫn kiểm soát được những rủi ro cho doanh nghiệp.

Quản trị vốn lưu động

Nội dung của hoạt động quản trị vốn lưu động là kiểm soát các tài sản. Gồm tài sản lưu động và nợ ngắn hạn (bao gồm cả nợ dài hạn đến hạn trả). Nhằm đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền cho các chi tiêu cho hoạt động của mình.

Tài  chính doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp. Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp thông qua tình hình thu, chi. Các báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Đưa ra các quyết định trong hoạt động kinh doanh và tài chính. Thực hiện kế hoạch hóa tài chính.

Quản trị vốn lưu động
Nội dung tài chính được cụ thể hóa bằng các quyết định tài chính

Nội dung tài chính được cụ thể hóa bằng các quyết định tài chính. Các quyết định tài chính chiến lược gồm quyết định đầu tư. Quyết định tài trợ hay huy động vốn. Quyết định phân chia lợi nhuận, với công ty cổ phần là quyết định trả cổ tức.

Trên đây là những thông tin về khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp là gì?  Mong rằng bài viết sẽ hữu ích dành cho nhà đầu tư!